G-3LWDNKC6TT

יום לימוד אחד

80 מפגש אחד
  •  

2 ימי לימוד מלאים

160
125 שני מפגשים
  •  

בואי להכין עצמך לשנה החדשה בחיבור ואהבה עם הבורא, עצמך, עם ההויה.

לנרשמת לתכנית השנתית המלאה עד י"ט באלול – תכנית אלול במתנה

נשמח לדבר איתך

הרב יהונתן נמדר

מלמד במדרשות
ובתכניות סטודנטים מהציבור הכללי

בשיעור נלמד את הספר מסילת ישרים,
ספרו היסודי של הרמח"ל.
הספר עוסק במסילה העולה בית אל בעבודת ה'.