G-3LWDNKC6TT

מסלולי לימוד

שיעור אחד

87x10 שנתי
  •  

2 שיעורים

127x10 שנתי
  •  

תכנית מלאה
ברישום מוקדם

1590
147x10 שנתי
  •  
מבצע

תכנית מלאה
לחברה המביאה חברה חדשה*

1590
139x10 שנתי
  •  
הכי כדאי


* חברה חדשה שלא למדה במדרשת נגה בשלוש שנים האחרונות

הרב יהונתן נמדר

מלמד במדרשות
ובתכניות סטודנטים מהציבור הכללי

בשיעור נלמד את הספר מסילת ישרים,
ספרו היסודי של הרמח"ל.
הספר עוסק במסילה העולה בית אל בעבודת ה'.