סדנת "ממך אלייך"

רישום לסדנה של יעל כורסיה

מחיר השתתפות - 1,100

* התשלום יעשה בתחילת שנה

נשמח לדבר איתך