G-3LWDNKC6TT

מדרשת נגה שיעור שבועי אחד

השתתפות בשיעור אחד שבועי

מחיר השתתפות - 870

הרב יהונתן נמדר

מלמד במדרשות
ובתכניות סטודנטים מהציבור הכללי

בשיעור נלמד את הספר מסילת ישרים,
ספרו היסודי של הרמח"ל.
הספר עוסק במסילה העולה בית אל בעבודת ה'.