G-3LWDNKC6TT

מדרשת נגה תכנית מלאה

תכנית מלאה + מפגש שיא אחת לחודש

מחיר המבצע עד תאריך כ"ח בתשרי

מחיר השתתפות - 1,590

הרב יהונתן נמדר

מלמד במדרשות
ובתכניות סטודנטים מהציבור הכללי

בשיעור נלמד את הספר מסילת ישרים,
ספרו היסודי של הרמח"ל.
הספר עוסק במסילה העולה בית אל בעבודת ה'.